Eesti Sisearhitektide Liit korraldas 11. – 14. juunil Tallinnas rahvusvahelise sümpoosioni SISU 2014, teemal ‘Sisearhitektuur – teooriast praktikani’/ Interior Architecture – Dynamics of Theory and Practice, kus kohtusid valdkonna tunnustatud teoreetikud ja praktikud nii Euroopast, Austraaliast kui Eestist.

Kuidas toimivad teoreetiline teadmine ja praktiline projekteerimine sisearhitektuuris ning milline uus teadmine kasvab välja praktikapõhise uurimuse pinnalt? SISU kui värske sisearhitektide sümpoosion otsib uusi vaatenurki ning lähenemisviise kasutajakeskse, emotsionaalse ning funktsionaalse ruumi loomisel. Millised on kaasaegse kiiresti muutuva maailma ruumilise keskkonna tüüpilised ning ebatüüpilised arengusuunad meil Eestis ja mujal maailmas? Me tavatseme rääkida traditsioonidest ja lokaalsest identiteedist, kuigi tänapäeva globaliseeruvas maailmas need nähtused unifitseeruvad. Kas hästi kujundatud interjöör peegeldab kasutaja identiteeti või avaldub sisearhitekti loomingus eeskätt tema oma, isikupärane käekiri? Kust algavad ja kus lõpevad sisearhitekti töömaa piirid avalikus ja privaatses ruumis: kust läheb arhitektuur üle siseruumiks ja vastupidi?

Positiivse jalajälje suurendamisest pidasid vaimuka avaloengu maailmanimed Ro Koster ja Ad Kil, kes on kogunud tuntust oma Moosese silla projektiga. Sisearhitektuuri haridusest värskeltvalminud Euroopa Hariduseharta[1] põhjal kõneles ECIA[2] president Joke van Hengstum Hollandist. ECIA missiooniks on eelkõige  haridusstandardite ja sisearhitektuuri valdkonnasisese teadmuse ühtlustamine ja edendamine. Interjööri ja praktilise filosoofia mõistet laiendas prof Suzie Attiwill RMIT Melbourne’i ülikoolist, kes julgustas praktikuid mõtlema võimaluse üle teha doktoritööd oma praktikast lähtuvalt, mis on uurimus disainist, samuti uurimus disaini jaoks. See võimalus on suhteliselt uus ning väärtuslikud on eriala tarbeks tehtavad uurimused. Doktorikraadiga praktikud muudavad nii õppekeskkonda kui hariduse ja eriala vahelist suhet. Jüri Kermik Brightoni Ülikoolist lahkas muutusi disainihariduse maastikul sealse vastloodud tulevikudisaini programmi põhjal uue tehnoloogia ajastul, keda täiendas eksperimentaalse ruumikunsti teemal Eesti Kunstiakadeemia (EKA) siserahitektuuri üliõpilaste tuntud juhendaja prof Morten Lund Chalmersi Ülikoolist. Peter Dautzenberg, BNI esimees, mõtestas sisearhitekti rolli tänases ja homses maailmas. Tom Callebaut Sint-Lucase ülikoolist Brüssel/Ghent analüüsis sakraalsete paikade ja ruumide kaasajastamist oma projektide põhjal.

Eestist: Tüüne-Kristin Vaikla tutvustas ruumiliste sekkumiste mustreid hoone ümbermõtestamise praktikates oma PhD uurimuse näitel. Kaos Arhitektid ning Ville Lausmäe näitasid oma värskeltvalminud ruume kõneldes objekti kui terviku loomise meetoditest. Vabadusest ja uutest värsketest tuultest sisearhitektuuri eriala õpetamisel kirjeldas vastne EKA professor ning sisearhitektuuri õppetooli juht Hannes Praks. Sisearhitekti marginaalset rolli Lätis teadvustas EKA haridusega Martin Samm Riiast.

Ruumilisusega muusikas tegeles interdistsiplinaarne töötuba ‘Heli ruumis / ruum helis’ Eesti tuntud helilooja Helene Tulve & co juhendamisel. Improvisatsioonilise heliteose loomise käigus analüüsiti, kuidas mõjutab ruum heli, toob esile ruumi erinevaid omadusi ning aja mõõdet.

Sümpoosioni lõpetas laiapõhjaline ümarlaud, kus arutleti siserahitekti identiteedi, piiride, koostöö ning ehitatava keskkonna üle. Kodukujundusajakirjade kõrval on ülioluline rääkida sisearhituuri kui eriala olemusest ja sisearhitekti professionaalsest rollist tänases maailmas ja Eestis. Me näeme oma mõttekaaslastena arhitekte ja disainereid, maastikuarhitekte, kunstiteadlasi ja kuraatoreid, restauraatoreid, urbaniste, graafilisi dsainereid, kunstnikke – niisiis väga erisuguseid ruumiga seotud loomingulisi praktikuid ja teoreetikuid.

Sirget selgroogu turu dikteerivate jõujoontega põrkumisel, läbimõeldud valikuid ökoloogilise jalajälje vähendamisel, tarbimismaagia trotsimist ning kaasaegse säästlikuma elamisviisi ümbermõtestamist eeldab ühiskond sisearhitektilt ju lisaks enesestmõistetavale esteetikale.

Kohtumiseni järgmisel sümpoosionil!


[1]European Charter of Interior Architecture Training 2013
[2]European Council of Interior Architects